Η Πάπισσα Ιωάννα. Μία νέα που έγινε ... Πάπας!. 20ον, Το πολύκροτον έργον του Εμμ. Ροΐδη δια το οποίον αφωρίσθη ο συγγραφεύς του [1934-03-30]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ02.016
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 30 Μαρτίου 1934
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα, 2 στήλες
 12. Ανεξάρτητος #30 Μαρτίου 1934 - 30/03/1934
  • Πρωτότυπο
  • Μέρος 20ον: Πρόκειται για παρουσίαση σε συνέχειες του έργου Πάπισσα Ιωάννα. 

 13. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Αι φιλολογικαί επιφυλλίδες μας
 14. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Πάπισσα Ιωάννα