Η "Πάπισσα Ιωάννα" και ο Εμμανουήλ Ροΐδης. 4ον, Πως αφωρίσθη ένας μεγάλος λογοτέχνης διά την καταπληκτικήν αυτήν ιστορίαν [1934-03-14]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ02.004
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 14 Μαρτίου 1934
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα, 7 στήλες
 12. Ανεξάρτητος #14 Μαρτίου 1934 - 14/03/1934
  • Πρωτότυπο
  • Μέρος 4ον: Πρόκειται για παρουσίαση σε συνέχειες του έργου Πάπισσα Ιωάννα. Παρουσίαση του μυθιστορήματος σε συνέχειες. 

 13. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Αι φιλολογικαί επιφυλλίδες του "Ανεξάρτητου"
 14. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Πάπισσα Ιωάννα