Η "Πάπισσα Ιωάννα" και ο Εμμανουήλ Ροΐδης. 2ον, Πως αφωρίσθη ένας μεγάλος λογοτέχνης διά την καταπληκτικήν αυτήν ιστορίαν [1934-03-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ02.002
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 12 Μαρτίου 1934
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα, 5 στήλες
 12. Ανεξάρτητος #12 Μαρτίου 1934 - 12/03/1934
  • Πρωτότυπο
  • Με προσωπογραφία του Ροΐδη σε ηλικία 15 ετών. Παρουσίαση του μυθιστορήματος σε συνέχειες. - Μέρος 2ον

 13. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Αι φιλολογικαί επιφυλλίδες του "Ανεξάρτητου"
 14. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Πάπισσα Ιωάννα