Η "Πάπισσα Ιωάννα" και ο Εμμανουήλ Ροΐδης. 1ον, Η νέα γυναίκα , που έγινε ... Πάπας! Πως αφωρίσθη ένας μεγάλος λογοτέχνης δια την καταπληκτικήν αυτήν ιστορίαν [1934-03-11]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ02.001
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 11 Μαρτίου 1934
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα, 5 στήλες
 12. Ανεξάρτητος #11 Μαρτίου 1934 - 11/03/1934
  • Πρωτότυπο
  • Γενικά για τον Ροΐδη, αναγγελία για την παρουσίαση της “Πάπισσας Ιωάννας” και η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος "Προς τους κατά την Επικράτειαν Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας υπό τον τίτλο ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΥΡΗΞΕΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΥ". Παρουσίαση του μυθιστορήματος σε συνέχειες. - Μέρος 1ον

 13. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Αι φιλολογικαί επιφυλλίδες του "Ανεξάρτητου"
 14. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Πάπισσα Ιωάννα