Μία κριτική του Ροΐδη που εξαγριώνει τον Σουρήν. Το εγκώμιον του Κόκκου [1932-05-29]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.001
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 29 Μαίου 1932
 8. Φούφας, Α.
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 στήλη
 13. Πολιτεία #29 Μαΐου 1932 - 29/05/1932
  • Πρωτότυπο
  • “Μια κριτική του Ροΐδη, μια εμπνευσμένη και ενθουσιώδης, πράγματι κριτική δια την ποιητικήν ιδιοφυίαν και το έργον του Δημητρίου Κόκκου, διήγειρε την μήνιν, την ζήλειαν και την αγανάκτησιν του Σουρή. Ο τελευταίος κηρύττει τον πόλεμον... και αναθέτει εις τους αναπόσπαστους ουραγούς του, τον Φασουλή και τον Περικλέτο, να περιποιηθούν καταλλήλως τον “παρδαλομούστακο κριτικό””

 14. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: "Παληά Αθήνα" (Χρονογράφημα)