Ναύπλιο

  1. Ελληνικά
    • πόλη της Πελοποννήσου