Ελληνικά
 • city in Turkey

Νίγδη

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
  1. city in Turkey
  1. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. Q194146 ⟶ Q194146
  1. 303827 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 246133103 ⟶ Πατήστε εδώ