Ελληνικά
 • οικισμός της Ελλάδας

Βελεστίνο Μαγνησίας

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
  1. οικισμός της Ελλάδας
  1. Q7918899 ⟶ Q7918899
  1. 252074 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 126804217 ⟶ Πατήστε εδώ