Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κοινωνική οργάνωση)

  1. Οργανισμός
    1. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)