Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο

  1. Οργανισμός
    1. Μαλάμος, Βασίλειος (1909-1951)
    1. Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010)