Ελληνικά
 • οικισμός της Ελλάδας

Άμφισσα Φωκίδας

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
  1. οικισμός της Ελλάδας
  1. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. Q470481 ⟶ Q470481
  1. 265187 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 132846240 ⟶ Πατήστε εδώ