Τρίκαλα

  1. Ελληνικά
  2. 2--4954
    • πόλη της Δυτικής Θεσσαλίας