1926

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Εκπαιδευτικό ίδρυμα)

  1. Οργανισμός
  2. 1926
    1. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)