Κάιρο

  1. Ελληνικά
  2. 2--6216
    • πρωτεύουσα της Αιγύπτου