Λευκάδα

  1. Ελληνικά
  2. 2--4955
    • πόλη στο ομώνυμο νησί της Ελλάδας