Μυτιλήνη

  1. Ελληνικά
    • πόλη και πρωτεύουσα της Λέσβου