Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας

  1. Greek
    • οικισμός της Ελλάδας