1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20669
  4. GR-AtACAb10077993
  5. Ελληνικά
  6. Χουρμούζης, Μ.
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπ. Ανατολικού Αστέρος, 1882
  8. 68