Επιτομή της ιστορίας των νέων Ελλήνων από της εισβολής των Τούρκων μέχρι των ημερών μας μεταφρασθείσα μεν εκ της γαλλικής γλώσσης...