Στοιχεία ηθικής συνταχθέντα υπέρ της φιλομαθούς νεολαίας / υπό του ιππότου Νεοφύτου Βάμβα