Απολογία ιστορικοκριτική συντεθείσα μεν ελληνιστί υπότινος φιλογενούς Ελλήνος