Εορτολόγιον εν' ω περίτινων ζητημάτων προλαμβανομένων [;]. Περί ακριβούς χρονολογίας. Περί πασών των εορτών και της αυτών θεωρίας. Περί του Αγίου Πάσχα. Περί τινων εκκλησιαστικών κανονίων...