Η αναστολή, η καταπάτησις των νόμων και των συνταγματικών ελευθεριών, εναίσιμος διατριβή