Περί των ετησίως τελουμένων εν Κερκύρα λιτανειών του θ. λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος και της εν έτει 1716 πολιορκίας της Κερκύρας, ιστορική επιτομή εξ εκδεδομένων και ανεκδότων εγγράφων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο