Περί των ετησίως τελουμένων εν Κερκύρα λιτανειών του θ. λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος και της εν έτει 1716 πολιορκίας της Κερκύρας, ιστορική επιτομή εξ εκδεδομένων και ανεκδότων εγγράφων