Τετρακτύς ήτοι ρητορική, λογική, μεταφυσική και ηθική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο