1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ηλιοδώρου Αιθιοπικών βιβλία δέκα