1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20668
  4. GR-AtACAb10077990
  5. Ελληνικά
  6. Calvert, J. C. F.
  7. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Εκ του τυπογραφείου Νεολόγου, 1890
  8. 29