20668
GR-AtACAb10077990
Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του τυπογραφείου Νεολόγου, 1890
29

Ειδήσεις περί της τοπογραφίας της ομηρικής Ιλίου : πραγματεία αναγνωσθείσα εν τη ψξθ' συνεδριάσει του ελλ. φιλολογικού συλλόγου και δημοσιευθείσα εν τω ΙΘ΄ τόμω του Περιοδικού του έτους 1884-1885

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τροία -- Τοπογραφία