Κρητικαί ρίμαι : τα τραγούδια Δασκαλογιάννη και Αληδάκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20654
  4. GR-AtACAb10023191
  5. Ελληνικά
  6. Βαρδίδης, Εμμανουήλ
  7. Εν Αθήναις: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1888
  8. 72