Οδοιπορικόν ή σύντομος περιγραφή τινών των εν Αθήναις νέων καταστημάτων και αρχαιοτήτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χαριλάου, Εμμανουήλ
  5. Ερμούπολη [Εν Ερμουπόλει]: Γ. Μελισταγούς, 1843
  6. 15 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές