Η Αφνειός Κόρινθος : ητοι ιστορία της αρχαίας Κορίνθου - ποικίλα - ποιήματα / Δημ. Βαρδουνιώτου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20647
  4. GR-AtACAb10077884
  5. Ελληνικά
  6. Βαρδουνιώτης, Δ.
  7. Εν ΑΘήναις :Μ. Σαλιβέρος , Βιβλιοπωλέιων ο ¨Ερμής¨ , [1896]
  8. 100