1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20645
  4. GR-AtACAb10077895
  5. Ελληνικά
  6. Βασίλειος, μητροπολίτης Μηθύμνης
  7. Αθήναι: [χ.ό.], 1917
  8. 16