1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20643
  4. GR-AtACAb10077905
  5. Ελληνικά
  6. Μπαλάστζεφ, Γεώργιος Δ.
  7. Εν Σόφια: [χ.ό.], 1906
  8. 33