Η επαρχία της Περγάμου : περιγραφομένη από ιστορικής, αρχαιολογικής, τοπογραφικής, κοινοτικής ... απόψεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20633
  4. GR-AtACAb10078015
  5. Ελληνικά
  6. Χονδρονίκης, Γεώργιος Κ. | Θηβαιόπουλος, Αριστοτέλης
  7. Μυτιλήνη: Κοινότητα Περγάμου, 1915
  8. 103