1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20631
  4. GR-AtACAb10078038
  5. Ελληνικά
  6. Χαρμίδης, Θεοδώρητος Μ.
  7. Αθήναις: Τυπ. Βλασού Βαρβαρρήγου, 1886
  8. 40