Πως μεταχειρίζονται οι γερμανοί τους αιχμαλώτους των : επίσημος έκθεσις περί του εν Βίττεμβεργ στρατοπέδου αιχμαλώτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20625
  4. GR-AtACAb10078084
  5. Ελληνικά
  6. Χουρμούζιος, Χρ. Σ.
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Παναγιώτου Α. Πετράκου, 1916
  8. 32