1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20623
  4. GR-AtACAb10078094
  5. Ελληνικά
  6. Χουρμούζιος, Χρ. Σ.
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Παναγιώτου Α. Πετράκου, 1916
  8. 88