ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4384*. Βιβλίον όνομαζόμενον ΝΕΟΣ ΘΗ- ΣΑΥΡΟΣ..., επιμέλεια... Θεοφύλακτου... Τζανφουρνάρου... Ένετίησιν, παρά Άντω- νίω τω Πινέλλω, 1624 ΒΡΒΤ.Ι.15(ΛΑΔ.Α.20/ΛΑΔ.Β.116)/ΣΑΘ.408