Ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ', η εν Φαναρίω κατάστασις, τα πρωτόλεια των νέων συμβούλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20610
  4. GR-AtACAb10078187
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1909
  7. 32