Θερμαϊς ήτοι περί Θεσσαλονίκης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20607
  4. GR-AtACAb10078251
  5. Ελληνικά
  6. Ιωάννου, Μιχαήλ Χ.
  7. Εν ΑΘήναις: Τυπ. του Μέλλοντος, 1879
  8. 76