Καταστατικόν της Ενώσεως των Ελλήνων Εφοπλιστών : (ψηφισθέν υπό της συντακτικής συνελεύσεως της 10 Φεβρουαρίου 1916)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20590
  4. GR-AtACAb10078368
  5. Ελληνικά
  6. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
  7. Εν Πειραιεί: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1916
  8. 20