Καταστατικόν της εν Αθήναις Αδελφότητος η "Εκατονταπυλιανή" : κυρωθέν διά Β' Διατάγματος της 11 Νοεμβρίου 1899 : και περιγραφή του ναού της Εκατονταπυλιανής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20588
  4. GR-AtACAb10078387
  5. Ελληνικά
  6. Αδελφότητα ″Η Εκατονταπυλιανή″
  7. Εν Αθήναις: Δ. Γ. Ευστρατίου, 1903
  8. 28