Αngeli [Aretini] vita

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2045. ΔΙΠΛΟΒΑΤΑΤΖΗΣ Θωμάς, Αη- geli [Aretini] vita... [Εις]: Aretinus Ang., De maleficiis tractatus...A Lyon, par Antoine du Ry, 15302 LEG.B.IV.270                                                                                                                                                                                                                    
  3. ΔΙΠΛΟΒΑΤΑΤΖΗΣ Θωμάς