Επίτομος ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Θεόφιλος, Γεώργιος
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Π. Δ. Σακελλάριος, 1860
  6. 189 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές