Ανέκδοτοι μικρασιαναί επιγραφαί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20576
  4. GR-AtACAb10052921
  5. Ελληνικά
  6. Κοντολέων, Αλέξανδρος Ε.
  7. Εν Αθήναις: [χ.ό], 1890
  8. 52