Η Ακρόπολις : ποίημα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20573
  4. GR-AtACAb10078510
  5. Ελληνικά
  6. Καμπούρογλου, Ιωάννης
  7. Εν ΑΘήναις: Εκ του Τυπ. Ιλισσού, 1871
  8. 78