1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20570
  4. GR-AtACAb10012247
  5. Ελληνικά
  6. Κόμνος, Σπυρίδων
  7. Αθήνησιν: Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1849
  8. 150