Επιστολή Φωτίου του εψηφισμένου Πατριάρχου Ιεροσολύμων προς Γεράσιμον τον Μητροπολίτην Σκυθουπόλεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20564
  4. GR-AtACAb10078562
  5. Ελληνικά
  6. Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
  7. Εν ΑΘήναις: Τυπ. Θ. Παπαλεξανδρή, 1883
  8. 24