Βιομηχανία και εμπόριο

  1. Έννοια
    1. Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο -- Σοβιετική Ένωση
    2. Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο