Γεωργικοί συνεταιρισμοί

  1. Έννοια
    1. Γεωργικοί συνεταιρισμοί -- Σοβιετική Ένωση