Έκθεσις της κατά την επαρχίαν Βοδενών διανοητικής αναπτύξεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20550
  4. GR-AtACAb10078640
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπ. Βουτυρά, 1874
  7. 50